• Gelosia nn significa:"Nn mi fido di te" Ma.......HO PAURA DI PERDERTI...<3

  • Nn mi interessa piacere a tt...mi interessa piacere a poki e sapere di piacere x qll ke sn realmente!!!